Van leerprobleem naar leerplezier

Van leerprobleem naar leerplezier

Dat uw kind weer plezier krijgt in leren. Dat is wat ik, remedial teacher Hannie Lippens, graag wil bereiken in mijn RT-praktijk Eilandspolder. Door leerproblemen kan faalangst ontstaan. Met mijn behandeling wil ik dit ombuigen: tijdens de begeleidingsperiode ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en plezier in leren. 

 

Leert uw kind in woorden, in beelden of door te doen? Door onderzoek en observatie weet ik hoe een kind het beste leert. Op deze eigen leerstijl stem ik de begeleiding af.

 

Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van basisschoolkinderen met:

 

  • leesproblemen vanuit het regulier basisonderwijs;
  • dyslexie-diagnose;
  • lees- en spellingproblemen in (zeer) ernstige mate;
  • een andere thuistaal, die daardoor leer- of leesproblemen hebben (NT2);
  • dyslexie en bijkomende stoornissen, zoals ADD, ADHD of ESM;
  • een autistisch spectrumstoornis (PDD-NOS);
  • een niet-verbale leerstoornis (NLD);
  • syndroom van Asperger;
  • dyscalculie: (zeer) ernstige rekenproblemen.

Als ouder kunt u meer lezen over dyslexie en andere leerproblemen op de websites van Oudervereniging Balans en Steunpunt Dyslexie.